หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
การประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
กิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
พิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
การประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “จุดเด่นของเมืองศรีสะเกษ”
การประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมือง
การประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
การประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเพื่ออะไรอะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม