หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ครุน้อย” ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting
พิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
พิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธียกอ้อ ยอครู ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด กรณีวัดที่ได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณ นอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
กิจกรรมศรีสะเกษฟ้าใส ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ Greens Clean Smart เมืองกีฬา เมืองน่าอยู่ เมืองอัจฉริยะ
ต้อนรับและกล่าวพบปะผู้นำทางศาสนา และผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีเปิดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
พิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
การประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประชุมหารือแนวทางการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม