หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ITA) ผ่านระบบ Zoom
ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการร้านวีดีทัศน์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตฯ​ และตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานประกอบตาม​พระราชบัญญัติภาพยนตร์​และวีดีทัศน์​ พ.ศ.​ ๒๕๕๑
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand : CPOT) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
การประชุมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลของวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
การประชุมการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การประชุมเพื่อซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
การบำเพ็ญพระกุศล และเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขาร หลวงปู่สรวง
ร่วมออกติดตามเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โซนที่ ๑)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม