ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด กิจกรรม “เรียนรู้ท้องถิ่นสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน” (วันที่สอง)

วันที่ 12 มี.ค. 2562

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด กิจกรรม "เรียนรู้ท้องถิ่นสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ (วันที่สอง) ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สวนสัตว์สงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา และบริเวณโรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การศึกษานิทรรศการ ชมทัศนียภาพเมืองสงขลา แหล่งเรียนรู้ย่านเมืองเก่าสงขลา และแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา มีเด็กและเยาวชนจากพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมจำนวน ๑๖๖ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม