ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 14 มี.ค. 2562

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องทานตะวัน ชั้น ๑ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้เข้าใจในบทบาทและภารกิจในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม