ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ครั้งที่ ๒ (จัดการอบรมหลักสูตรงานผลิตภัณฑ์จากกระเป๋าผ้า)

วันที่ 20 มี.ค. 2562

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ครั้งที่ ๒ (จัดการอบรมหลักสูตรงานผลิตภัณฑ์จากกระเป๋าผ้า) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติตัดเย็บ ชั้น ๑ อาคารเรียนระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชายแดนใต้ในแต่ละพื้นที่ และให้เกิดการสร้างรายได้ขึ้น ในชุมชน โดยมีนางพรเพ็ญ สุขจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม