ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
จัดโครงการเสวนา “สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนา”

วันที่ 3 เม.ย. 2562

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสวนา "สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนา” ตามโครงการตามแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมศาสนาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน โดยนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีเด็ก และเยาวชนจากผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม