ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรม ฉันรักประเทศไทย)

วันที่ 1 เม.ย. 2562

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรม ฉันรักประเทศไทย) จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสำนึกสาธารณะให้แก่บุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม