องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
ต้นไม้ “รุกข มรดกของแผ่นดิน”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 28 ส.ค. 2562

ข้อมูลต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ชื่อต้นไม้ กลุ่มตาลโตนดอำเภอสทิงพระ
    ชื่อสามัญ Palmyra palm, Toddy palm, Wine palm, Tala palm, Doub palm, Lontar palm, Fan palm, Brab palm
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala spinosa Thunb
    ชื่อวงศ์ Palmae
๒. สถานที่ กลุ่มตาลโตนด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๓. พิกัดทางภูมิศาสตร์ -
๔. อายุ ประมาณ ๑๐๐ กว่าปี
๕. ขนาด เส้นรอบวง ประมาณ ๖๐ นิ้ว ความสูง ประมาณ ๑๐ เมตร
๖. ประวัติของต้นไม้โดยสังเขป ตาลโตนด เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบทางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรเรื่อยมาจนถึงพัทลุง สงขลาและปัตตานี โดยมากพืชชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พื้นที่นา ๑ ไร่ จะมีต้นตาลโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐ ต้น จังหวัดสงขลา มีต้นตาลโตนดประมาณ ๓-๔ ล้านต้น ด้วยความหนาแน่นของต้นตาลโตนดเช่นนี้ ซึ่งปรากฏในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ใช้ตาลโตนดให้เป็นประโยชน์ อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชน จากการบอกเล่าของชาวบ้านว่า "ในอดีตส่วนใหญ่เป็นการปลูก ตาลโตนดเพื่อบอกอาณาเขตที่นา ที่ทำกินว่ามีความกว้างยาวเท่าใด ต่อมาปลูกตามคันนาเพื่อป้องกันการรุกล้ำเขต คันนาเมื่อมีการขุดถากชายหัวนาในฤดูกาลทำนา” ต่อมาจึงมีการปลูกเพื่อเอาผลผลิตและอาศัยร่มเงาในการทำนา ส่วนใหญ่การขยายพันธุ์เพิ่มของตาลโตนดเป็นการงอกของลูกตาลที่สุกหล่นโดยธรรมชาติ ตาลโตนด เป็นพืชที่มีคุณค่ายิ่งต่อวิถีชีวิตชุมชนในคาบสมุทรสทิงพระ เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ ได้ทุกส่วน กล่าวคือ ลำต้น ใช้ในการก่อสร้าง ราก ใช้ต้มกินแก้โรคตานขโมย ทางตาลใช้ทำรั้วบ้าน ทำคอกสัตว์ ทำเชื้อเพลิง ใบตาล ใช้มุงหลังคา กั้นเป็นฝาในสิ่งก่อสร้างที่ไม่ถาวร เย็บเป็นกระแชงกันฝน ใช้ทำแผ่นสำหรับทำน้ำตาลแว่น ใช้เย็บทำหมวก ทำลิ้นปี่ และใช้ทำเชื้อเพลิง ช่อดอกตัวผู้ ใช้ตากแห้งทำเชื้อเพลิง ใช้เป็นส่วนผสมต้ม เป็นยาบำรุงกำลังและใช้กินต่างหมาก ผลตาลใช้เปลือกหุ้มผลอ่อน ปรุงเป็นอาหารจำพวกยำและแกงเลียง เมล็ดจาว ใช้บริโภค เมล็ดแก่ใช้เผาถ่าน ใยตาลใช้ทำเครื่องจักสาน เช่น หมวก กระเป๋า ฯลฯ ใช้ฟั่นเชือกล่ามสัตว์ ใช้ผูกสิ่งของ ต่าง ๆ น้ำหวานใช้เป็นเครื่องดื่ม ถ้านำมาปรุงให้เปลี่ยนสภาพเป็นแอลกอฮอล์
๗. เจ้าของ (หน่วยงาน/บุคคล) พื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๘. แหล่งข้อมูลอ้างอิง สารานุกรมวัฒนธรรม ภาคใต้ มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม พิมพ์ที่ สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
๘. ผู้ให้ข้อมูล ชาวบ้านใกล้เคียง
๙. ผู้เรียบเรียงข้อมูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
ขอขอบคุณภาพจากเพจ facebook ฮัลโหลสงขลา Hello songkla
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม