ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๓ (กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๓ (กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน) ณ วัดในเขตเทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๘ วัด
- ณ ชัยมงคล พระอารามหลวง โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม
- ณ วัดโพธิ์ปฐมวาส พระอารามหลวง โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
- ณ วัดดอนรัก โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม