ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 11 ก.พ. 2563

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนพลเมืองอาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และส่งเสริมการประกอบคุณงามความดีของพุทธศาสนิกชน สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ณ วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคุณอุทัย สังขชาติ เป็นประธาน มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวพม่า เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒,๐๐๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม