ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา และคณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา และคณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพี่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อนุกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวทางการสร้างความแข็งแข็งของ "บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทบทวนโครงสร้างคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๗ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม