ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์การสร้างเครือข่ายสงขลา KID ดี ก้าวทันโลกไซเบอร์

วันที่ 19 ก.พ. 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และคณะทำงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน จัดโครงการรณรงค์การสร้างเครือข่ายสงขลา KID ดี ก้าวทันโลกไซเบอร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ จังหวัดนำร่องในการอบรมพัฒนาให้เกิดแกนนำนักสื่อสารการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อในระดับภูมิภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก เข้าใจ และบริโภคสื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และร่วมเป็นเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อบุคคลรอบข้างได้ ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม