ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 25 ก.พ. 2563

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก สามัคคีในชุมชนศาสนิกซึ่งนับถือศาสนาที่ต่างกัน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป้าหมายเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามในพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๓๕ คน โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม