ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕

วันที่ 28 ก.พ. 2563

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมเนื่องในเทศกาลขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญของชาติและของท้องถิ่น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม