ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
จัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 10 มี.ค. 2563

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ให้ประชาชนคนสงขลาเกิดจิตสำนักในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และตระหนักในการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มีพิธีมอบเกียรติบัตรคนสงขลาต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร กิจกรรมเสวนาสงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน การสาธิตและจำหน่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่บ้านวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ นิทรรศการคนสงขลาคนต้นแบบ การแสดงของวงดนตรี การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมหรสพพื้นบ้าน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม