ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีเปิด

วันที่ 11 มี.ค. 2563

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเปิดงาน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีการแสดงพิธีเปิด ชุด ย้อนทัศนาสิงขรานครัม พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา” ประจำปี ๒๕๖๒ พิธีมอบเกียรติบัตรคนสงขลาต้นแบบ การเสวนาสงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่บ้านวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ นิทรรศการคนสงขลาคนต้นแบบ การแสดงของวงดนตรี การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมหรสพพื้นบ้าน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม