ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ งานของดีบ้านฉัน : ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของดี ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา

วันที่ 17 มี.ค. 2563

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับอำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ งานของดีบ้านฉัน : ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของดี ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้วัฒนธรรม สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น และนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นคง มั่งคั่งต่อท้องถิ่นชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีการเสวนาทางวิชาการ การแสดงงานสรรสร้างศิลปะให้กับเด็กและเยาวชน ๔ อำเภอ การแข่งขันทางวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และการแสดงทางวัฒนธรรม
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม