องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
หอระฆัง แห่งวัดสุวรรณคีรี

วันที่ 12 พ.ค. 2563
 
 
หอระฆังแห่งวัดสุวรรณคีรี

หอระฆังด้านหน้าพระอุโบสถ เป็นตัวอาคารที่ก่อด้วยปูน มีทั้งหมด สองชั้น ชั้นล่างก่อทึบ ชั้นบนก่อโปร่ง มีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปวงรีทั้งสี่ด้านภายในแขวนระฆัง อาคารดังกล่าวสะท้อนถึงลักษณะศิลปะทางตะวันตก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม