ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการ "เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อน้ำใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล" วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓

วันที่ 15 พ.ค. 2563

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารให้กับศิลปินพื้นบ้าน จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการ "เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อน้ำใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล" ณ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอนาหม่อม อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม