ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ระยะที่ ๒

วันที่ 10 มิ.ย. 2563

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายบุคลากรลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเปิดเวทีประชาคม (การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม/คิดค้นสัญลักษณ์) แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม