ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ระยะที่ ๒ (กิจกรรมเวทีประชาคมคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน)

วันที่ 11 มิ.ย. 2563

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๒ "กิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอด/คิดค้นสัญลักษณ์ (Branding) แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน” ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรม ชุมชนคุณธรรม วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม