ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๒ (การจัดเก็บข้อมูลและสำรวจรายได้ของชุมชน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2563

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายนางศศิประภา จันทรโชตะ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูล สำรวจรายได้ของชุมชนด้านการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าในชุมชน รถรับจ้าง โฮมสเตย์ และที่พัก รอบวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๒ ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม