องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ผ้าทอเกาะยอทัณฑสถานหญิงสงขลา

วันที่ 23 มิ.ย. 2563
 
 
ผ้าทอเกาะยอทัณฑสถานหญิงสงขลา
     ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา มีแนวคิดที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังที่หลังจากพ้นโทษไปแล้วจะได้มีอาชีพ และมีงานทำ จึงได้ไปเชิญครูทอผ้าจากตำบลเกาะยอ พร้อมนำเครื่องทอผ้าเข้ามาในทัณฑสถานหญิงสงขลา เพื่อทำการสอน และฝึกให้ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งผ้าทอเกาะยอ ของชาวตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นับว่าเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงของทางภาคใต้ เนื่องจากมีความประณีต และความสวยงาม โดยมีการทอดอกที่มีลวดลายอ่อนนุ่มถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หัตกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ มีผู้นิยมนำมาตัดเสื้อ โสร่ง และอื่นๆ ผ้าทอเกาะยอของทัณฑสถานหญิงสงขลาได้พัฒนาลายผ้าให้มีจุดเด่นตามความต้องการของตลาด แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอเกาะยอหัตกรรมพื้นบ้านภาคใต้ไว้การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังสามารถเป็นอาชีพทางเลือกเมื่อพ้นโทษออกสู่โลกภายนอกสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ทำให้ผู้ต้องขังบางคนไม่เป็นปัญหาต่อสังคม และจะมีอาชีพเป็นของตนเอง ไม่กลับไปก่อคดีอีก นับว่าการสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วจะลดปัญหาทางสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม