ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒฯธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ 24 มิ.ย. 2563

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสมศรี รักนุ้ยวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางธารารักษ์ ภู่ริยะพันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานศาสนา ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภค ให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒฯธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทยสู้ภัย COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จำนวน ๖ แห่ง คือ วัดต้นพะยอม อำเภอสะเดา วัดควนลัง วัดโคกสมานคุณ วัดหงส์ประดิษฐาราม วัดชลธารประสิทธิ์ และวัดหินเกลี้ยง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม