ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้ศาสนาสถานลานธรรม ลานวิถีไทย พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานนำไปเป็นแนวทางพัฒนาศาสนสถาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม