ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดสงขลา วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 ก.ค. 2563

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน "บวร On Tour” จังหวัดสงขลา กิจกรรมประชุม Focus Group กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ "หน้าบ้านน่ามอง” และกิจกรรมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดที่ ๑) เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา ให้เกิดความยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสังคมอยู่ดีมีสุข และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมสร้างรายได้จากสินค้าและบริการ ณ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม