ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดสงขลา วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 ก.ค. 2563

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน "บวร On Tour” จังหวัดสงขลา กิจกรรมประชุม Focus Group กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ "หน้าบ้านน่ามอง” และกิจกรรมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดที่ ๔) เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา ให้เกิดความยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสังคมอยู่ดีมีสุข และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมสร้างรายได้จากสินค้าและบริการ ณ วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางพรเพ็ญ สุขจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าชุด
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม