องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
นายถาวร โสมกูล ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา การช่างฝีมือ ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุง

วันที่ 10 ก.ค. 2563
 
 
นายถาวร โสมกูล ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา การช่างฝีมือ ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุง
เกิดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๐๑ อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
การศึกษา
     - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดโพธาราม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๑๖
     - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดโพธาราม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๑๕
     - จบชั้นมัธยมศึกษา (ม.ศ.๓ เทียบเท่า) โรงเรียนวัดโพธาราม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ประวัติ
     ในวัยเด็กของช่างถาวร โสมกูล มีความรักและชื่นชอบในศิลปะแขนงนี้มาก จึงได้นําเอาใบไม้มา ประดิษฐ์เป็นรูปลักษณ์อย่างตัวหนังตะลุง และค่อย ๆ พัฒนามาใช้กระดาษขาว - เทา แต่เนื่องด้วยไม่มีความ ชํานาญ และไม่ได้มีความรู้อย่างช่ำชอง จึงทําให้ผลงานในช่วงนั้นไม่ค่อยมีความงดงาม จนกระทั้งอายุประมาณ ๒๔ ปี ช่างถาวร ได้ศึกษาเล่าเรียนจากช่างประเสริฐ จันทรวรรณ และจากช่างแกะสลักรูปหนังตะลุงโบราณ ในแถบจังหวัดสงขลาหลายช่าง และเริ่มฝึกหัดแกะเป็นรูปตัวตลกจากกระดาษขาว - เทา จึงพัฒนามาเป็นการ แกะสลักจากหนังสัตว์ คือ หนังวัว ด้วยความที่มีใจรัก และชื่นชอบในงานประเภทนี้ จึงผลักดันให้มีการพัฒนา ผลงานของตนเอง จนกระทั่งมีความสวยงาม และเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างของเหล่าคณะหนังตะลุงเกือบ ทุก ๆ คณะในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง และจนกลายเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งภาคใต้ในระยะต่อมา สืบเนื่องจาก ประสบการณ์ และผลงานอันมีความเป็นเอกลักษณ์ของช่างถาวรนี้ ยังสามารถเป็นแม่แบบให้กับช่างแกะสลักหนัง ตะลุงทั่วภาคใต้ได้ แต่ในบรรดารูปหนังตะลุงทั้งหมด ที่ช่างถาวรมีความชํานาญเป็นพิเศษ คือ รูปนาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔
     ช่างถาวร โสมกูล ได้รับคัดเลือกจากสถาบันทักษิณคดีศึกษาให้ออกแบบและ แกะสลักหนังตะลุง จํานวน ๑๒ รูป ในหนังผืนเดียวเพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการ ภายในอาคารอาศรม ศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกให้ผลงานของช่างถาวร โสมกูล เป็นสินค้าโอทอป (OTOP) ของจังหวัดสงขลา ช่างถาวร โสมกูล ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการแกะสลักหนังตะลุงให้กับบุคคลทั่วไป โดย ไม่ได้คิดอัตรา หรือค่าเล่าเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้หลายคน และได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุงให้แก่ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถในการแกะสลักรูปหนังตะลุงแล้ว ยังมีความสามารถ ทางด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน อาทิ ดนตรีไทย อาธิ
     - สามารถเล่นดนตรีไทยได้เกือบทุกประเภททั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า
     - เล่นดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ได้ คือ ปี ซออู้ ซอด้วง ฉิ่ง ทับ กรับ โหม่ง กลอง
     - เล่นกลองยาว
     - เล่นดนตรีสากลได้ เช่น คีบอร์ด กลองชุด เบส กีตาร์
    - ช่างแกะสลักเรือพระ พนมพระ
    - ช่างกระดาษ แกะสลักกระดาษโลงศพเบญจา ช่างทําหมรับในเทศกาลวันสารทเดือนสิบ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
    - พ.ศ. ๒๕๕๔ โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลัดรูปฤาษีหนังตะลุง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
    - พ.ศ. ๒๕๔๕ โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักรูปพระอิศวรทรงโคอุสุภราชจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลคนดีศรีนาหม่อม จากอําเภอนาหม่อม
    - พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างฝีมือพื้นบ้าน การแกะรูปหนังตะลุง ตําบลทุ่งขมิ้น อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
    - พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบระดับจังหวัด
   

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม