องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาการช่างฝีมือ ด้านช่างตีเหล็กลาย (อาวุธศาสตราศิลป์โบราณ ภาคใต้ตอนล่าง)

วันที่ 16 ก.ค. 2563
 
 
ชื่อ นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ (นุ้ย เหล็กลาย) ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขา การช่างฝีมือ ด้าน ช่างตีเหล็กลาย (อาวุธศาสตราศิลป์โบราณ ภาคใต้ตอนล่าง)
เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔ เกิดที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ จากโรงเรียนบ้านทุ่งจัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๓ ตําบลน้ำน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐
ประวัติผลงาน
     นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ เกิดความสนใจใน การตีมีด โดยได้ไปซื้อมีดที่โรงตีเหล็ก และเห็นก็เลยอยากจะลองตีมีดไว้ใช้เองบ้าง เลยไปขอ เรียนรู้วิธีการตีมีดกับช่างตีเหล็ก คือ ช่างมนูญ หมู่บ้านกลางนา ขอฝากตัวเป็นศิษย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี จนพอที่จะตีเหล็กเองได้ เลยมาตั้งเตาปลูกโรงตีเหล็กขึ้นที่บ้าน ลองทําผิดทําถูกมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีฝีมือ มีคนมาจ้างตีมีดพร้าเพื่อใช้งาน รายได้ก็พอใช้จ่ายในครอบครัว เกิดความคิด ริเริ่มในการพัฒนาการตีเหล็ก โยเรียนรู้จากหนังสือบ้าง จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเรียนตีเหล็กลายโบราณเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการต่อยอด สอนโดยอาจารย์พิชัย แก้ว ขาว มีความคิดอยากจะทํามีดแบบโบราณชนิดต่าง ๆ โดยมีความมานะอย่างแรงกล้าว่าต้องทํา ให้ได้เพราะดูแล้วรู้สึกรัก และชอบหลงใหลในงานอาวุธแบบโบราณ เป็นอย่างมาก ใช้เวลา ประมาณ ๑๐ กว่าปี ฝึกฝนจนมีความเชื่อมั่นว่าทําได้ก็เลยฝึกตีอาวุธแบบโบราณหลาย ๆ รูปแบบ โดยมีคนสนใจเอาแบบมีดดาบมีดมีดพร้าต่างๆมาให้ตี จนเกิดความพอใจแล้ว ก็มีการสั่งให้ตีเหล็ก มาเรื่อย ๆ พูดกันปากต่อปาก ทําให้เกิดชื่อเสียงลือกันไปทั่วในด้านการตีเหล็ก
ผลงาน
     ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนําไปประดับบารมีให้เกิดกับตัวเองและครอบครัว บางรายก็เก็บไว้บูชาให้เป็นสมบัติของ ลูกหลานสืบไป บ้างก็นําไปใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีความเชื่อ บ้างก็ไปทํามีดหมอ มีดครู ซึ่งเป็นมีดประจําตัวของหมอ เป็นมีดประจําตัวของนายหนังตะลุง มีดประจําตัวของนายโรง มโนราห์หมอชาวบ้าน พระสงฆ์ ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งในตอนนี้มีผู้คนสนใจในงานตีเหล็ก ลาย และนิยมกันทั่วประเทศ แม้กระทั่งชาวต่างชาติ ประเทศเพื่อนบ้าน ก็มาสั่งให้ทํา อีกทั้งยัง ได้รับเชิญให้ไปสาธิตการตีเหล็กลายโบราณ ในมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา โดยผลงานได้ไปจัด แสดงที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาสงขลาเป็นประจํา ได้มีผลงานที่สร้างขึ้นโดยเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ของ สถาบันทักษิณคดีศึกษาสงขลา เพื่อไว้ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ชมได้ศึกษาและค้นคว้า ตอนนี้มี คนสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ ก็สอนให้โดยไม่ได้หวงวิชา จนเดี๋ยวนี้มีคนมา เป็นลูกศิษย์หลายคน ซึ่งสามารถทําผลงานได้ดีนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้หลายคน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม