องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ พิมเสน ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขา ทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม

วันที่ 21 ก.ค. 2563
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ พิมเสน ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขา ทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม
เกิด ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๑ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา
     ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๖
     ศษ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔
     ปวส. ศิลปะภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๕ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๐๐๐
สถานที่ทํางาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตัวอย่างประวัติการแสดงผลงาน
     - พ.ศ. ๒๕๕๖ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร The Wave Of Life ครั้งที่ ๓ ณ หอศิลป์ A.E.Y. Space จังหวัดสงขลา
     - พ.ศ. ๒๕๕๘ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ๒๐๑๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
     - พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ART WORK 2016 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
     - พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอัตลักษณ์ถิ่นใต้ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่
     - พ.ศ. ๒๕๖๑ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม See 2 Sea Art Exhibition By 2 Lays Group Muzium & Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains Malaysia Penang Malasia

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม