องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
นาย สุภกร อักษรสว่าง ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขา ศิลปะสถาปัตยกรรม ด้าน ออกแบบอาคาร

วันที่ 21 ก.ค. 2563
 
นาย สุภกร อักษรสว่าง ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขา ศิลปะสถาปัตยกรรม ด้าน ออกแบบอาคาร
เกิดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การศึกษา
     - ปริญญาโท MASTER OF SCIENCE INARCHITECTURE UNIVERSITY OF SANTO TOMAS : PHILIPPINES
     - ปริญญาตรี BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE MLQ UNIVERSITY : PHILIPPINES     
     - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพเชียงใหม่
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
     - มัธยม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
     - ประถม โรงเรียนพลวิทยา
ที่อยู่ ๑๙๔ ซอย ๑๑ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
สถานที่ทำงาน บริษัท แพลนนิ่งแอนด์แม็ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
ประวัติการทำงาน
     - 2559 สถาปนิกอาเซียน AATH 17
     - 2558 วุฒิสถาปนิก วสถ-574
     - 2546 – ปัจจุบัน สถาปนิก บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
     - 2539-2545 สถาปนิกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     - 2542-2546 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยะลา (อาจารย์ช่วยสอน)
     - 2539 สถาปนิก PLANNING RESOURCES & OPERATION SYSTEM CO.,LTD (PART-TIME ARCHITECT)
     - 2537 สถาปนิก KSP ARCHITECT CO.,LTD
ตัวอย่างผลงาน
     - อาคารบริหารและปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์
     - ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าแพขนานยนต์ จำนวน ๒ แห่ง
     - อาคารพรีคลินิก มอ.ปัตตานี
     - อาคารคณะบริหารการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา
     - อาคารครุศาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา
     - หอสมุดรักบ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น
     - โรงแรมฮาคิรา Akira เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม