ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดสงขลา วัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 ก.ค. 2563

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน "บวร On Tour” จังหวัดสงขลา กิจกรรมประชุม Focus Group กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ "หน้าบ้านน่ามอง” และกิจกรรมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดที่ ๓) เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา ให้เกิดความยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสังคมอยู่ดีมีสุข และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมสร้างรายได้จากสินค้าและบริการ ณ วัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางเลขา สุวรรณชาตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าชุด
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม