ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๓ กิจกรรมประชุมเครือข่ายแกนนำบวรและท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “บวร On Tour

วันที่ 4 ส.ค. 2563

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา ประจำงบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมฉันรักประเทศไทย) จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสำนึกสาธารณะให้แก่บุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม