ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมพิจารณาคัดเลือกประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 3 ก.ย. 2563

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งได้คัดเลือกคลิปวีดิโอจำนวน ๓ คลิป เพื่อส่งไปประกวดในระดับประเทศ มีทีมที่ชนะการประกวด ดังนี้
   ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม On Fire ชื่อผลงาน เมื่อมีโอกาสทำดี ให้ทำทันทีไม่ต้องรอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
   ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม หนึ่งเก้า ชื่อผลงาน เดี๋ยวไว้ก่อน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   ๓. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ ได้แก่ ทีม Sky ชื่อผลงาน ทำดีทำเลยไม่ต้องรอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม