ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 11 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการที่ดี ให้แก่บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และกลุ่มอำนวยการศพที่ได้รับพระราชทานจาก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร "สมาธิเพื่อการพัฒนาจิตและบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี”ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ ๒ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม