ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสีศิลป์บนเส้นสี ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 22 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการสีศิลป์บนเส้นสี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่า ร่วมกันสืบสาน สืบทอดงานศิลปะและวัฒนธรรมจาคภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเรียนลายเส้น เล่นสี บนพื้นผิว และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการเขียนลายเส้นบนพื้นผิวโอ่ง มีนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๕ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม