ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 24 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๔ กันายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์จังหวัด และเตรียมการในการจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนางเลขา สุวรรณชาตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม