ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 25 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ตามกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด เพื่อสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีได้อย่างตรงประเด็น ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน โรงเรียนทีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ และโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม