ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 5 ต.ค. 2563

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ทำคุณประโยชน์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน และกลุ่มบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนุบสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือก จำนวน ๖ คน ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน คือนายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ และนางสาวรัตนาวดี ทองมา ประเภทบุคคล คือ นายธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และนายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ วัดไทรงาม และวัดสามบ่อ
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม