ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 8 ธ.ค. 2563
 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ พร้อมแนบเสนอประวัติและผลงานพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาด้านศาสนา และสาขาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทละ ๑ ราย เพื่อให้ดำสักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกให้ได้ประเภทละ ๑ราย และส่งผลงานการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาคัดเลือกต่อไป เอกสารตามลิงค์ที่แนบ https://www.m-culture.go.th/evaluate/ewt_news.php?nid=762&filename=index

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม