องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่มหรือทวดหุ่น)

วันที่ 26 พ.ย. 2563
 
 
ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่มหรือทวดหุ่น)
 
ความสำคัญ/ลักษณะ
     โบราณสถานที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม) ประกอบด้วยอาคาร ๒ หลัง ได้แก่ อาคารที่ฝังศพสุลต่านสุลัยมาน และอาคารที่ฝังศพหะยี (เชื่อกันว่าเป็นพี่เลี้ยงของสุลต่านสุลัยมาน) ปัจจุบันอาคารทั้งสองหลังยังอยู่ในสภาพดีเนื่องจากได้รับการบูรณะโดยตลอด โดยอาคารที่ฝังศพสุลต่านสุลัยมาน เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร วางตัวตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก ก่ออิฐถือปูน มีทางเข้าทางทิศตะวันตก ๑ ช่องทาง หลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ภายในมีแท่นที่ฝังศพสุลต่านสุลัยมานขนาดกว้างประมาณ ๗๐ - ๘๐ เซนติเมตร บริเวณขอบแท่นด้านบนมีแผ่นโลหะจารึกเป็นตัวอักษรอาหรับ ด้านหัว - ท้ายของที่ฝังศพปักหลักหินบอกอาณาเขต ปัจจุบันได้มีการนำตู้กระจกครอบแท่นที่ฝังศพ ตัวโบราณสถานมีคูน้ำล้อมรอบ ๓ ด้าน
 
สถานที่ตั้ง
ตำบลหัวเขา อำเภออำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๒๘๐

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม