องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
วัดบ่อทรัพย์

วันที่ 11 ม.ค. 2564
 
 
วัดบ่อทรัพย์
ความสำคัญ/ลักษณะ
วัดบ่อทรัพย์ สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๓๖๐ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากรูปแบบศิลปกรรมสามารถสันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยที่เมืองสงขลาตั้งเมืองอยู่บริเวณฝั่งแหลมสน โบราณสถานภายในวัดบ่อทรัพย์ประกอบด้วยพระอุโบสถ นอกจากนั้นยังประกอบด้วย กุฏิไม้โบราณ บัวเก็บกระดูกและบ่อน้ำพื้นเมือง กรุอิฐขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าวัดมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางประมาณ ๗ เมตร เรียกว่า "บ่อซับ” เป็นบ่อน้ำที่ซึมซับลงมาจากภูเขาอันเป็นที่มาของชื่อ "วัดบ่อทรัพย์” ในอดีตบ่อซับเป็นที่เลื่องลือในการรักษาโรค คือเอาน้ำไปดื่มกินและอาบเพื่อรักษาโรคก็จะหายจากโรคร้าย ชาวบ้านในละแวกนี้มีทั้งนับถือศาสนาพุทธและอิสลามจะพากันมาตักน้ำไปใช้อุปโภค บริโภค
 
สถานที่ตั้ง
ตำบลหัวเขา อำเภออำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๒๘๐
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://culturalenvi.onep.go.th/

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม