ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

วันที่ 22 ม.ค. 2564

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมเนื่องในเทศกาลขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญของชาติและของท้องถิ่น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือพื้นที่ โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน โดยมีการบำเพ็ญประโยชน์ภายในและรอบบริเวณอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มีการกำจัดวัชพืช ขยะและทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน เพื่อทัศนียภาพภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๕ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม