องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
ที่ฝังศพวิลันดา (ฮอลันดา)

วันที่ 28 ม.ค. 2564
 
 
ที่ฝังศพวิลันดา (ฮอลันดา)
 
ที่ฝังศพวิลันดา ห่างจากสุสานสุลต่านสุไลมานไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐๐ เมตร จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ว่าเมืองเก่าสงขลาหัวเขาแดงมีชาววิลันดา (ชาวฮอลันดา) เข้ามาอาศัยทำมาค้าขายและเป็นทหาร รวมทั้งเป็นช่างผู้ออกแบบผังเมืองก่อสร้างป้อม กำแพง ทำให้เชื่อกันว่าหลุมฝังศพโบกปูนที่อยู่ห่างจากกำแพงเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑,๓๐๐ - ๑,๔๐๐ เมตร เป็นหลุมฝังศพของชาววิลันดาที่มาเสียชีวิตลงในเมืองนี้ เป็นหลักฐานการเข้ามาตั้งถิ่นฐานสถานีการค้าของชาวดัทช์ ณ เมืองสงขลา ในสมัยอยุธยา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม