ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา)

วันที่ 4 ก.พ. 2564

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) มีกิจกรรมย่อย คือ ๑) งานวันสงขลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒) งานมหกรรมหนังตะลุง โนรา ๓) งานส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชุมชน ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม