ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 11 ก.พ. 2564

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อของบอุดหนุนสมทบในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอยู่แล้วให้สามารถประกอบศาสนกิจได้ตามความเหมาะสมและคุ้มค่า เป็นไปตามแนวทางที่กรมการศาสนากำหนด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม