ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ระดับจังหวัด)

วันที่ 18 ก.พ. 2564

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมจำนวน ๔๗ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม