ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 4 มี.ค. 2564

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดดอนรัก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน จัดประกวดระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๑ – ๒) และมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔) โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน ๑๔๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม