ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 4 มี.ค. 2564

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายบุญนอง ชายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพล.ท.ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพอ.ไชยศักดิ์ พรนิพัทธ์กุล ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม