ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ในส่วนของพิธีการ

วันที่ 5 มี.ค. 2564

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ในส่วนของพิธีการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ร่วมกับนายบุญนอง ชายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางวาสนา รอดทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายประสิทธิ์ แผ่นทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม